Địa chỉ: Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoà Tiến

Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
C0hoatienyp.bacninh@moet.edu.vn