Địa chỉ: Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh